Kennisgeving maart 2001

Het maartnummer 2001 (omslag op de afbeelding) bevat de volgende artikelen:

 • Van gekoppelde slingers tot galopperende paarden, door Ko van der Weele
  Het besturen van bewegingen is vanouds een belangrijk onderwerp in de AI. Daarbij is het altijd een goed idee om gebruik te maken van wet- en regelmatigheden in de uit te voeren bewegingen. In dit artikel wordt onderzocht welke patronen er bestaan in de voortbeweging van dieren, en hoe we die patronen kunnen verklaren.
 • Evolutionaire algoritmen voor het oplossen van economische problemen, door David van Bragt en Han La Poutré
  In dit artikel een uitleg van evolutionaire modellen en toepassing daarvan op economische markten.
 • Wilt U witte of zwarte dozen?, door Martijn van Veelen
  De auteur vergelijkt voor ons twee methoden voor spraakherkenning: Hidden Markov Models en Neurale Netwerken.
 • Fuzzy Logic: logisch of vaag?, door R.B.J. Pijlgroms
  In dit artikel wordt op een duidelijke manier, mede aan de hand van vele verhelderende figuren, uitgelegd wat Fuzzy Logic precies is en wat je er mee kunt doen.

Verder in dit nummer een korte AI-toelichting van Rob Langeveld op het eerste artikel, een oproep van Dolf Eijkelboom aan alle AIgg-leden, en een kort projektgroepverslag door Gerard Vriens.