In een grijs verleden, toen "het echte leven" zich nog niet digitaal voltrok, gaf de AIgg (zoals HCC!AI toendertijd heette), een papieren tijdschrift uit: de "AIgg Kennisgeving" (of kortweg "Kennisgeving"). Het verscheen in principe driemaal per jaar, meestal in maart, juli en december. Het bevatte bijdragen van zowel leden als professionele niet-leden, en AIgg-leden betaalden er f10,- voor (door de HCC geïnd tegelijk met het lidmaatschapsgeld).

Uit het archief

Alle oude nummers van AIgg Kennisgeving zijn aanwezig in onze bibliotheek en zijn op onze bijeenkomsten te raadplegen. Daarnaast is ooit het plan opgevat om (gedeelten uit) oude Kennisgevingen in digitale vorm beschikbaar te maken. Omwille van de leesbaarheid is er destijds heel ambitieus voor gekozen om niet simpelweg alles door een scanner te halen en in de vorm van "plaatjes" naar PDF-bestanden te converteren (op zich al heel arbeidsintensief!), maar om alle relevante informatie handmatig in HTML-vorm te gieten en op de website te plaatsen. Deze onderneming is dan ook nooit echt van de grond gekomen. Wat er wel is gedaan staat hieronder.

Inhoudsbeschrijvingen

Artikelen

Een echte "gouwe ouwe" is het artikel Reinforcement Learning door Aad Hogervorst. Het bijbehorende Pascal-programma is door Gerard Vriens omgezet naar een JavaScript-versie.

Omdat Henk Palstra een nieuw artikel heeft geschreven, De computer en de 'vrije wil', is zijn eerdere artikel Een bijzondere vorm van programmeren, dat als aanvullende achtergrond kan dienen, nu ook op deze website beschikbaar.

Enno Diekema heeft een artikel geschreven over de oplossing van het Traveling Salesman-probleem m.b.v. een genetisch algoritme. Enkele jaren later verscheen een tweede, aangepaste versie van dit artikel. Deze zijn gedigitaliseerd, maar moeten nog worden overgezet van de oude naar de nieuwe site...