Kennisgeving juli 2001

Het julinummer 2001 (omslag op de afbeelding) bevat de volgende artikelen:

  • Neural Vision 2.0: Visualisatie en Data-analyse met Neurale Netwerken, door Michiel van Wezel
    Neural Vision is een computerprogramma dat complexe gegevensverzamelingen zo op het computerscherm projecteert, dat het menselijk oog er patronen en strukturen in kan ontdekken. Het programma voert feitelijk een statistische analyse uit met behulp van neurale netwerken, en in dit artikel wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.
  • Probabilistische netwerken, door Erica C. van de Stadt
    Een belangrijk probleem in de AI is hoe kennis vast te leggen en te gebruiken in redeneringen en beslissingen. Wanneer die kennis gepaard gaat met onzekerheid is dat een extra complicatie. In dit artikel wordt aan de hand van een eenvoudig medisch voorbeeld uitgelegd hoe probabilistische netwerken hierbij uitkomst kunnen bieden.
  • Van BEAM tot B+AL.ANS: de gedachtengang achter enkele robots, door Abraham Vreugdenhil
    Abraham is lid van de HCC Robotica g.g. en staat bekend om zijn originele robots. Hij vertelt hier hoe hij aan zijn interessante ideeën kwam en hoe hij ze heeft uitgewerkt.

Verder in dit nummer nieuws van de projektgroepen, een enquete waarin het bestuur en de redactie van Kennisgeving om uw mening en ideeën verzoeken, een uitnodiging van Patrick Molenaar om eens een kijkje te nemen op zijn homepage, en een stukje waarin het bestuur de uitgangsgedachten voor het beleid uiteenzet.