Kennisgeving december 2000

Het decembernummer 2000 (omslag op de afbeelding) bevat de volgende artikelen:

 • Nieuwe ervaringen met een groeivoetmodel in het kader van de "nine slices of society", door Hans Kalff
  Breng de relatie verre verleden - nabije verleden in kaart en... Brainmaker neuraal netwerk voorspelt de toekomst, door Hans Kalff
  "Trend omhoog - trendbreuk - trend omlaag": is dit te voorspellen?, door Hans Kalff
  In deze drie artikelen brengt Hans ons weer up-to-date omtrent zijn pogingen om de ontwikkelingen in de (Nederlandse) maatschapij cijfermatig te voorspellen m.b.v. een neuraal netwerk.
 • De Creatieve Computer, door J.I. van Hemert
  De auteur, werkzaam aan de Universiteit van Leiden, legt uit hoe hij met behulp van een genetisch programma de computer Mondriaan-schilderijen laat produceren.
 • Self-adaptive Expert System for Facial Expression Analysis, door Maja Pantic en Leon J.M. Rothkrantz
  De gezichten die iemand trekt spelen een belangrijke rol in sociale interakties. In dit (engelstalige) artikel wordt door twee mensen van de TU Delft uiteengezet hoe een computer kan leren menselijke gelaatsuitdrukkingen te interpreteren.

Verder in dit nummer een bespreking van de kenmerken en mogelijkheden van Visual Prolog versie 5.2, een aankondiging van de AIgg CD-ROM 2000, en een verslag van een excursie naar het AI laboratorium van de Vrije Universiteit Brussel.

Mocht U in 2000 lid zijn geweest van de AIgg en het decembernummer niet hebben ontvangen, neem dan even contact op met de redactie of het AIgg-bestuur.