Afdrukken

De belangrijkste resultaten van onze activiteiten zijn het toegenomen begrip van AI bij onze actieve leden, en het plezier en de voldoening die ze tijdens het verwerven van die kennis en inzichten hebben ervaren. Dit leerproces levert af en toe ook concrete bijproducten op: