De belangrijkste resultaten van onze activiteiten zijn het toegenomen begrip van AI bij onze actieve leden, en het plezier en de voldoening die ze tijdens het verwerven van die kennis en inzichten hebben ervaren. Dit leerproces levert af en toe ook concrete bijproducten op:

  • Artikelen waarin onze leden elkaar (en eventuele "buitenstaanders") deelgenoot maken van opgedane kennis, of van resultaten van eigen onderzoekjes.
  • Computerprogramma's die gemaakt zijn om abstracte theorieën concreet te maken en te testen, en om verschijnselen experimenteel te onderzoeken.