Bij de bijeenkomst van 2 oktober j.l. is het idee geopperd om met een groepje gezamenlijk een AI-boek te gaan bestuderen. Daarbij gaan de gedachten in eerste instantie uit naar het standaard-leerboek Artificial Intelligence: A Modern Approach van Stuart Russell and Peter Norvig. Vanwege de gratis beschikbaarheid als PDF zal niet worden gewerkt met de laatste (4e) editie van 2020, maar met de
3e editie, uit 2009. Van deze editie is ook het "Instructor's Manual" te downloaden.

Iedereen die geïnteresseerd is, wordt verzocht om de eerste twee hoofdstukken van deze tekst door te lezen; op de virtuele bijeenkomst van 4 (of eventueel 16) december wordt dan besloten hoe het met dit initiatief verder zal gaan.