Op de bijeenkomst van 2 oktober 2021 is het idee geopperd om met een groepje gezamenlijk een AI-boek te gaan bestuderen. Daarbij gaan de gedachten in eerste instantie uit naar het standaard-leerboek Artificial Intelligence: A Modern Approach ("AIMA") van Stuart Russell and Peter Norvig. Vanwege de gratis beschikbaarheid als PDF zal niet worden gewerkt met de laatste (4e) editie van 2020, maar met de 3e editie, uit 2009. Van deze editie is ook het "Instructor's Manual" te downloaden.

De groep is momenteel bezig met hoofdstuk 4.