Agenda

Online lezing over BCI
Zaterdag, 01 Mei 2021, 14:00
Deze herhaling is een uitzondering op het normale herhaalsysteem
door Gerard Vriens

Online lezing over BCI

Wegens het nog altijd alomtegenwoordige coronavirus zal ook de fysieke bijeenkomst van zaterdag 1 mei a.s. vrijwel zeker geen doorgang vinden. Omdat de autoriteiten momenteel van week tot week bekijken of er lockdown-versoepelingen mogelijk zijn, en zo ja, welke, zal het uiterst lastig zijn om op zo korte termijn nog even snel een fysieke bijeenkomst te organiseren, zelfs als dat ineens toegestaan zou zijn.

Om het gemis enigzins te verzachten, heeft het AI-bestuur, met dank aan de bemiddeling van een van onze aktieve leden, een online lezing geregeld. De lezing wordt gegeven door Sasja Westgeest en Loes Erven, twee studenten Kunstmatige Intelligentie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en heeft als onderwerp BCI:

BCI staat voor brain computer interface en heeft ook vele andere benamingen (neural control interface, mind-machine interface, etc). Bij BCI wordt er een verbinding gemaakt met het brein en een extern apparaat, wat zowel door middel van draden kan zijn als draadloos. Deze interfaces worden gebruikt om onderzoek te doen, voor het in kaart brengen van eigenschappen van het brein en voor brein-aangestuurde prostheses. Bij dat laatste moet u denken aan iemand die bijvoorbeeld zijn hand is verloren, daar een prosthese voor krijgt en deze leert aan te sturen met gedachtes. Technieken als convolutionele neurale netwerken en reinforcement learning worden gebruikt voor verschillende toepassingen van BCI's.

De lezing begint om 14:00 en is virtueel bij te wonen op

https://wij.hcc.nl/HCCAIVirtuelebijeenkomst

Wij verzoeken iedereen vriendelijk in deze sessie voor- en achternaam via de jitsi profile settings ("display name") bekend te maken, en gedurende de lezing camera en microfoon uitgeschakeld te houden. Vragen tijdens de lezing kunnen eventueel schriftelijk via het jitsi-chatvenster worden gesteld; na de lezing zal er hopelijk ook gelegenheid zijn voor het mondeling stellen van vragen.

Indien de tijd het toelaat, zal na de lezing nog een "gewone" online bijeenkomst van de HCC AI interessegroep plaats vinden. Wie dat niet interessant vindt kan dan natuurlijk gewoon afhaken/ophangen/uitloggen.