meetingIedere maand (uitzonderingen daargelaten) komen de leden van de AIgg een zaterdag bij elkaar om aan projecten te werken, te discussiëren, te filosoferen, elkaar van hun activiteiten en vorderingen op de hoogte te houden en om gezellig over hun interessegebied te praten. De bijeenkomsten zijn natuurlijk voor alle leden vrij toegankelijk; maar ook als U (nog) geen lid bent mag U gerust eens komen kijken.

Invulling

Iedere bijeenkomst is weer anders. Niet alleen komen er elke keer verschillende onderwerpen aan bod; ook de dagindeling kan verschillen. Dit komt o.a. doordat sommige van onze leden ook aktief zijn bij de Robotica interessegroep, die elders in hetzelfde pand zijn bijeenkomsten houdt; wij proberen daar onze dagindeling zoveel mogelijk op af te stemmen. Meestal kunnen er twee programma-onderdelen worden onderscheiden:

 • plenair gedeelte. Dit gedeelte is gewijd aan onderwerpen die voor meerdere (mogelijk zelfs alle) leden van belang kunnen zijn, onder het motto: "door de leden, voor de leden". Mogelijkheden zijn o.a.:
  • oproepen voor project- of werkgroepen
  • tips m.b.t. boeken, software, websites, televisieprogramma's, lezingen buiten de AIgg, conferenties, cursussen, enz.
  • problemen die men "in de groep wil gooien"
  • (tussentijdse) verslagen van project- of werkgroepen
   groepsdiskussies over AI-onderwerpen en aanverwante zaken
  • resultaten van individuele studie en/of programmeerwerkzaamheden
  • presentaties door project- of werkgroepen
  • mededelingen of oproepen door het bestuur
  • desgewenst kunnen nieuwe bezoekers zich voorstellen
  • introductie van boeken in onze bibliotheek
  • workshops
  • incidenteel een lezing of voordracht door een externe spreker

Het is niet de bedoeling dat de plenaire sessie wordt verstoord door allerlei privégesprekken! In stilte voor jezelf aan de computer werken of lezen wordt wel gedoogd, maar is niet erg beleefd tegenover degenen die iets staan te vertellen...

 • informeel gedeelte. Vóór en (eventueel) na het plenaire gedeelte kunnen de bezoekers voor zichzelf of samen naar eigen inzicht activiteiten ontplooien. Deze tijd kan o.a. worden gebruikt voor:
  • eventueel installeren van de dataprojector ("beamer") en andere benodigdheden voor de plenaire sessie
  • kennismaking met andere leden en bestuursleden
  • informele gesprekken, desnoods over onderwerpen die buiten het AI-terrein vallen
  • consumpties kopen in de kantine van De Dissel
  • individuele werkzaamheden (neem een laptop of een boek mee!) of werken in kleine groepjes
  • projectgroepoverleg
  • "buurten" bij de HCC Robotica gebruikersgroep
  • lenen en terugbrengen van boeken, tijdschriften, en software uit onze bibliotheek
  • het bestuur zal zich in deze periode eventueel terugtrekken voor een korte bestuursvergadering
  • voor projectgroepen, om afspraken te maken voor de komende periode
  • uitwisseling van (e-mail)adressen en telefoonnummers
  • aan het eind: afscheid nemen, opruimen en afsluiten