ArtificiŽle Intelligentie gebruikersgroep (AIgg)


Waar kun je verdere informatie vinden?

Voor wie staat te popelen om zich nu in de technische details te storten, zijn hier enkele verwijzingen. Wees echter voorbereid op een flinke dosis wiskunde en statistiek!

Deze set van twee boeken bevat theoretische grondslagen en beschrijvingen van simulaties van neurale netwerken vanuit een psychologisch gezichtspunt. Het heeft een belangrijke rol gespeeld bij het bekend raken van de neurale-netwerktheorie in bredere wetenschappelijke kring.
Er is ook een soort werkboek met oefeningen en bijbehorende software uitgegeven: "Explorations in Parallel Distributed Processing".

Dit is een bundel met de belangrijkste geschriften (artikelen en stukken uit boeken) uit de geschiedenis van de neurale- netwerktheorie tot 1987. Elk hoofdstuk bevat een korte inleiding waarin de redacteurs vertellen wat er interessant of belangrijk is aan het betreffende artikel of boek. Het vervolgdeel, "Neurocomputing 2: Directions for Research" is ook de moeite waard.

Dit boek bevat zeer veel korte artikelen over neurale netwerken; de meeste zijn biologisch georiŽnteerd. Zgn. "Road Maps" aan het begin helpen je je weg te vinden in deze hoorn des overvloeds. De AIgg heeft een exemplaar van dit boek in zijn bibliotheek.

De FAQ (Frequently Asked Questions: vaak gestelde vragen - met antwoorden) van de Internet newsgroup comp.ai.neural-nets. Bestaat uit 7 delen:

  1. Introduction
  2. Learning
  3. Generalization
  4. Books, data, etc.
  5. Free software
  6. Commercial software
  7. Hardware and miscellaneous

Veel sukses!


Vorige: Wat kun je met een neuraal netwerk?
Terug naar inhoudsopgave