Artificiële Intelligentie gebruikersgroep (AIgg)


Hoe zit een neuraal netwerk in elkaar?

Een neuraal netwerk bestaat uit slechts twee soorten bouwstenen: neuronen en verbindingen.

Neuronen zijn een soort cellen die elk een eenvoudige signaalbewerking uitvoeren. Een neuron kan meerdere verschillende invoersignalen binnenkrijgen, die worden gekombineerd tot één uitvoersignaal. Dit ene uitvoersignaal kan wel worden gesplitst, d.w.z. tegelijkertijd naar meerdere andere neuronen worden verzonden.

De verbindingen zorgen voor het doorgeven van de signalen tussen de neuronen. Daarbij kan de sterkte van die signalen een verandering ondergaan.

Naast de verbindingen tussen de neuronen zijn er ook verbindingen die de in- en uitvoer van en naar de buitenwereld verzorgen. Het is dan ook belangrijk een duidelijk onderscheid te maken tussen de in- en uitvoer van het hele netwerk en de in- en uitvoer van afzonderlijke neuronen in dat netwerk.

Door het herhaalde kombineren, bewerken, splitsen en doorgeven van signalen wordt de invoer die het netwerk vanuit de buitenwereld ontvangt, omgezet in uitvoer.


Volgende: Wat doet een neuraal netwerk?
Vorige: Wat is een neuraal netwerk?
Terug naar inhoudsopgave