Projectgroep Tijdreeksen

Co÷rdinator(groep niet meer aktief)
Aantal leden9

Verslag

De groep, bestaande uit negen leden, komt maandelijks bijeen om verschijnselen waarvan gegevens in de vorm van tijdreeksen beschikbaar zijn, te bestuderen.

Het beoogde resultaat van de studie is gereedschap te vinden waarmee het verloop van deze reeksen zo goed mogelijk kan worden voorspeld. Het gaat bij deze studie niet alleen om het hanteren van statistische grootheden, maar vooral om vat te krijgen op het (niet-lineair dynamische) proces dat vaak aan het verloop van een tijdreeks ten grondslag ligt.

Als leidraad maken we gebruik van een boek: "Chaos and Order in Capital Markets" van Edgar E. Peters (1996). Het boek is bijna "uit". De eerste taakstelling van deze projectgroep is daarmee voltooid. De leden hebben besloten de projectgroep voort te zetten.

Er komt nu een periode van veelzijdige activiteiten: