ArtificiŽle Intelligentie gebruikersgroep (AIgg)


Overzicht van projectgroepen

Hieronder volgt een overzicht van projectgroepen :

Project

Omschrijving

Status

"Ant-Maze" De Ant-Maze projectgroep heeft gedurende een maand geprobeerd gesimuleerde mieren zover te krijgen dat ze de weg door een doolhof vinden. Dit heeft geleid tot een interessante Java-applet (in 2 varianten) waar U ongetwijfeld met plezier naar zult kijken. afgesloten;
komt mogelijk vervolgproject
Ecologie De ecologie projectgroep maakt simulaties van evolutionaire en ecologische systemen. Hierdoor proberen de leden inzicht te verkrijgen in de complexe materie van symbiose, evolutie, co-evolutie etc niet meer aktief
Tijdreeks analyse De leden van deze projectgroep proberen door middel van kunstmatige intelligentie voorspellingen te doen over gebeurtenissen in de toekomst, bijvoorbeeld het voorspellen van beurskoersen niet meer aktief
Filosofie De leden van de filosofie projectgroep komen bij elkaar om te praten en na te denken over theorieen en modellen uit de wereld van de kunstmatige intelligentie niet meer aktief
Verkeerslicht simulatie De leden van deze projectgroep proberen een beter verkeersregelsysteem te ontwerpen door gebruik te maken van technieken uit de kunstmatige intelligentie niet meer aktief
Neurale netwerken De Neurale Netwerken projectgroep houdt zich bezig met onderzoek naar neurale netwerken. Zij doet dat door het programma Brainmaker te bekijken niet meer aktief


Terug naar Projectgroepen-pagina