Artificiële Intelligentie gebruikersgroep (AIgg)


AIgg Kennisgeving

De Kennisgeving (of "AIgg Kennisgeving", zoals het officieel heet) is het tijdschrift van de AIgg. Het verschijnt driemaal per jaar, in principe in maart, juli en december. AIgg-leden betalen er f10,- voor; dit wordt door de HCC ge´nd tegelijk met het lidmaatschapsgeld. Er staan bijdragen in van zowel leden als professionele niet-leden.


Het januarinummer 2002 (omslag op de afbeelding) bevat de volgende artikelen:

Verder in dit nummer de uitslag van de enquete uit het julinummer, het beleids- en werkplan 2002 van het bestuur, projektgroepennieuws en -oproepen, en stukjes van redactie en bestuur.

Iedereen zou dit januarinummer intussen in de bus moeten hebben gekregen. Mocht U lid zijn van de AIgg en het januarinummer niet hebben ontvangen, neem dan even contact op met de redactie of het AIgg-bestuur. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen die in eerdere jaren lid waren en één of meer nummers (zie inhoudsbeschrijvingen hieronder) niet hebben ontvangen.


Uit het archief

Inhoudsbeschrijvingen

Artikelen

Er bestaan plannen om (gedeelten uit) oude Kennisgevingen in digitale vorm beschikbaar te maken. Als experiment is een echte "gouwe ouwe" in HTML-vorm gegoten en hier op de website geplaatst. Het gaat om het artikel Reinforcement Learning door Aad Hogervorst. Het bijbehorende Pascal-programma is door een projectgroep omgezet naar een Java-applet.

Omdat Henk Palstra een nieuw artikel heeft geschreven, De computer en de 'vrije wil', is zijn eerdere artikel Een bijzondere vorm van programmeren, dat als aanvullende achtergrond kan dienen, nu ook op deze website beschikbaar.


Terug naar de AIgg thuispagina