ArtificiŽle Intelligentie gebruikersgroep (AIgg)


Kennisgeving maart 2001

Het maartnummer 2001 (omslag op de afbeelding) bevat de volgende artikelen:

Verder in dit nummer een korte AI-toelichting van Rob Langeveld op het eerste artikel, een oproep van Dolf Eijkelboom aan alle AIgg-leden, en een kort projektgroepverslag door Gerard Vriens.


Terug naar de Kennisgeving-pagina