HCC Artificiële Intelligentie interessegroep (HCC!AI)


Bijeenkomsten gehouden in 2018

Kort verslag van de bijeenkomst op 8 december 2018

Tijdens het informele gedeelte van de bijeenkomst heeft Pieter Frans de nieuwe laptop en beamer uitgepakt en in gebruik genomen. Alles bleek naar behoren te werken, tot en met de draadloze verbinding van computer naar beamer. (Hiervoor moet wel extra software op de computer worden geïnstalleerd.) In de plenaire sessie kwamen de volgende onderwerpen voorbij:


(GV 23 januari 2019)

Kort verslag van de bijeenkomst op 3 november 2018

Gelijktijdig met onze bijeenkomst vonden ook weer de Roborama-wedstrijden van HCC-robotica plaats, zodat enkele vaste klanten vandaag afwezig waren. In de plenaire sessie kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

De rest van de plenaire sessie werd gevuld door leden van de projectgroep hexapawn, die gedurende een maand (in dit geval: 5 weken) aan de slag waren gegaan met een artikel van Martin Gardner in Scientific American van maart 1962. Hierin wordt beschreven hoe je met luciferdoosjes en gekleurde kralen een zelflerend systeem kunt construeren om een eenvoudig spelletje te spelen. Voor dit doel heeft Gardner zelf het spel Hexapawn bedacht, dat gespeeld wordt met 6 schaakpionnen op een 3×3-bordje en waarvoor slechts 19 luciferdoosjes nodig zijn. Ter vergelijking: Tic-Tac-Toe (boter-kaas-en-eieren) vereist zo'n 300 luciferdoosjes!

Twee onderwerpen kwamen vandaag niet aan bod. Titus had zelfgeschreven BASIC-programma's over neurale netten en duiven en haviken op een USB-stick, maar helaas geen computer bij zich; en Aad wilde iets vertellen over hexapawn i.v.m. het boek van Sutton en Barto over reinforcement learning, maar moest helaas eerder weg. Hopelijk komen deze interessante bijdragen op een volgende bijeenkomst alsnog aan de beurt.
(GV 6 december 2018)

Kort verslag van de bijeenkomst op 6 oktober 2018

Ook deze maand kwamen er in de plenaire sessie weer verscheidene interessante onderwerpen aan bod:

Er werden vandaag dus vooral veel lopende activiteiten gepresenteerd, en hopelijk gaan we daar in de nabije toekomst meer over horen.
(GV 28 oktober 2018)

Kort verslag van de bijeenkomst op 1 september 2018

Voorafgaand aan de plenaire sessie kwam de projectgroep JavaScript voor het laatst bijeen. Er was gedurende de vakantiemaanden nauwelijks per e-mail gecommuniceerd, en Gerard ontbond de groep omdat de houdbaarheidsduur van dit project naar zijn mening was verstreken. De projectdoelstellingen waren niet gehaald, en Gerard moest dan ook bekennen dat die misschien iets te ambitieus waren geweest. Toch is het geen verspilde tijd en moeite geweest: Niek, voor wie dit project de eerste kennismaking met programmeren was, wil zich met hulp van Gerard graag verder in JavaScript bekwamen; Peter had op het Internet veel gezocht naar informatie over JavaScript en JavaScriptprogramma's; en Pieter Frans verwacht bij het programmeren in Processing (dat gebaseerd is op JavaScript) profijt te hebben van de opgedane basiskennis. Gerard liet zien hoever hij gekomen was met de JavaScript-woordenlijst (die niet in de oorspronkelijke projectopzet zat) en het programma (n-grambenaderingen van een Nederlandse tekst). Hoewel onvoltooid, waren deze maaksels toch erg leuk om te zien, en Gerard is vast van plan om ze in de toekomst nog eens af te maken.

In de plenaire sessie kwam verder nog het volgende naar voren:


(GV 1 oktober 2018)

Kort verslag van de bijeenkomst op 7 juli 2018

Op deze bijeenkomst werd o.a. het volgende besproken:

We zullen in september zien hoe het verder gaat met al deze activiteiten, en welke nieuwe bezigheden er zoal in de vakantie zijn verzonnen.
(GV 24 september 2018)

Kort verslag van de bijeenkomst op 2 juni 2018

Gewoontegetrouw was er voorafgaand aan de plenaire sessie weer een overleg van de studiegroep neurale netwerken. Peter gaf een wat uitgebreidere toelichting op Trello, de website die nu door de studiegroep wordt gebruikt om de activiteiten te plannen en coördineren. In Trello wordt een project of activiteit georganiseerd op een board, de digitale versie van een planningsbord uit de "echte wereld". Op zo'n bord vind je een aantal lijsten, analoog aan de kolommen op een echt planningsbord. Die lijsten kunnen voor van alles gebruikt worden: deeltaken, tijdsperioden, stadia waarin (deel)activiteiten verkeren, enz. In elke lijst kunnen dan weer kaarten worden aangemaakt, met informatie, vragen, opmerkingen, aantekeningen, enz. Een behoorlijk flexibele opzet dus, die door de gebruikers op veel verschillende manieren kan worden ingevuld om vorm te geven aan diverse vormen van samenwerking op allerlei gebieden.
Tijdens dit overleg kwam ook nog een interessante web-link langs: een (Engelstalige) algemene inleiding in de AI. Geen programmacode en nauwelijks wiskunde, maar wel verklaringen van termen, schema's, en lijstjes over zo ongeveer alle deel- en toepassingsgebieden van Kunstmatige Intelligentie — dit alles samengevoegd tot een samenhangend overzicht, zij het in soms wat krom Engels. Een waardevolle informatiebron voor beginners en gevorderden! Op de website waar dit staat, tutorialspoint, kunnen overigens nog veel meer tutorials worden gevonden, ook over AI-onderwerpen en programmeren.

In de plenaire sessie kwamen de volgende onderwerpen ter sprake:


(GV 13 september 2018)

Kort verslag van de bijeenkomst op 5 mei 2018

Voorafgaand aan de plenaire sessie vond weer een overleg van de studiegroep "Neurale Netwerken" plaats. Peter gaf een korte demonstratie van Trello, een website die kan worden gebruikt om de activiteiten binnen (werk)groepen te coördineren. Hij stelde voor om van fleep af te stappen en de communicatie voortaan via Trello te laten verlopen. Er leken geen grote bezwaren tegen deze stap te bestaan; Klaas vond Trello "overzichtelijker dan fleep".
Arjan stelde voor om verder te gaan met Deep Learning with Python van François Chollet na afronding van Tariq Rashids Make Your Own Neural Network. Er was wel belangstelling voor dit boek, maar de meeste deelnemers zijn nog niet zo ver, dus er is nog tijd om ook alternatieven te bekijken.
Tenslotte werd er nog gesproken over de vraag wat we deelnemers aan de studiegroep aanbieden, wat we willen aanbieden, en wat we kunnen aanbieden. Dit onderwerp komt vermoedelijk in de toekomst nog wel vaker ter sprake.

In de plenaire sessie kwamen nog de volgende onderwerpen aan bod:

Genoeg ideeën en tips dus om ons weer een maandje bezig te houden!
(GV 20 augustus 2018)

Kort verslag van de bijeenkomst op 7 april 2018

De bijeenkomst begon vandaag met het overleg van de studiegroep "Neurale Netwerken". Besloten werd tot de oprichting van een nieuwe beginnersgroep, voor deelnemers die de aansluiting met de "eerste lichting" kwijt zijn, en ook voor degenen die pas na de oprichting van die studiegroep onze bijeenkomsten zijn gaan bijwonen. Op aandringen van Ed zal de beginnersgroep waarschijnlijk met Skype gaan communiceren.

Daarna stond de Algemene Ledenvergadering (ALV) op het programma. Dit verplichte jaarlijks terugkerende ritueel, voor een belangrijk deel gevuld met formaliteiten, werd in vrij korte tijd afgehandeld.

In de plenaire sessie werden de volgende onderwerpen besproken:

Er is dus weer ruim voldoende informatie uitgewisseld om een maandje thuis over na te denken en er de volgende bijeenkomst op voort te borduren.
(GV 28 mei 2018)

Kort verslag van de bijeenkomst op 3 maart 2018

In het informele gedeelte van de bijeenkomst waren Albert en Gerard bij elkaar gaan zitten om weer eens naar de programmeertaal occam te kijken. Gerard wou voor het oplossen van logische puzzels alle mogelijke waar/onwaar-combinaties voor een aantal uitspraken genereren. Dit is een tamelijk simpel probleem, dat neerkomt op "binair tellen" en een mogelijkheid biedt om wat te experimenteren met verschillende processen die onderling moeten communiceren. Gerard gaf aan dat je in eerste instantie heel eenvoudig kunt beginnen met twee uitspraken, die elk door één proces worden gerepresenteerd.

Dit idee werd enthousiast begroet door Abraham, die er bij was komen zitten. Het bleek dat Abraham op het Internet de ontwikkelomgeving met bijbehorende documentatie van een occam-versie voor de Arduino had gevonden. De LEDjes op de Arduino kunnen natuurlijk prima worden gebruikt om waarheid (LED "aan") of onwaarheid ("uit") van een uitspraak aan te geven; Abraham zou gaan proberen om een 2-bits versie van Gerards idee in occam te programmeren. Op de onderstaande foto's, gemaakt door Abraham, zijn links Albert en Gerard aan het beraadslagen; vóór hen op de tafel ligt de occam-Arduino van Abraham, die op de rechterfoto nog wat beter te zien is.

In de plenaire sessie passeerden onder meer de volgende onderwerpen de revue:


(GV 1 april 2018)

Kort verslag van de bijeenkomst op 3 februari 2018

Op de plenaire sessie kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Een demo die Thijs wilde laten zien over reinforcement learning kwam helaas niet meer aan bod; we hopen die op een van de komende bijeenkomsten alsnog te kunnen bekijken…
(GV 22 februari 2018)

Kort verslag van de bijeenkomst op 6 januari 2018

Doordat Peter er in geslaagd was de HCC-seizoensthemalezing naar Hooglanderveen te halen, was het programma wat anders dan gebruikelijk:

Voorafgaand aan de lezing kwam de studiegroep neurale netwerken voor overleg bijeen. Wat vooral duidelijk werd is dat de vorderingen van de deelnemers hemelsbreed uiteenliepen: één persoon was nog niet met het boek begonnen, anderen hadden het theorie-gedeelte al doorgewerkt maar waren nog niet begonnen met het installeren van de software; weer anderen waren daar wel mee bezig maar stuitten op problemen — waarbij misschien ook het hardwareplatform (Raspberry Pi of PC) en het operating system (Raspbian, "gewoon" Linux, Windows) een rol speelde —, terwijl nog weer anderen de software wel hadden geïnstalleerd maar nog niet met programmeren waren begonnen. En één deelnemer (Arjan) was zelfs al helemaal klaar! Daarnaast was het gebrek aan vragen op fleep punt van discussie. Gerard suggereerde dat er ook oefenvragen kunnen worden geformuleerd waarmee leden van de studiegroep hun begrip van de stof kunnen testen; dit zou kunnen gebeuren door Peter of door Gerard zelf, in zijn rol als waarnemer.

De lezing van Rob van Geuns, over het HCC seizoensthema "slimme auto's", werd gehouden voor 29 toehoorders, van de interessegroepen Robotica en AI samen. Er werd een goed inzicht gegeven in de stand van zaken en de huidige activiteiten en plannen van diverse autofabrikanten; tevens werd duidelijk hoe het toevoegen van sensoren aan auto's, en het reageren op die sensorgegevens, zou kunnen leiden tot een bijna naadloze overgang naar "zelfrijdende" auto's. ("Zelfbesturend" zou een betere term zijn, want het woord "auto-mobiel" betekent al "zelf-bewegend"…)

Door de lezing was de plenaire sessie helaas wat korter en zonder beamer, maar daarom niet minder interessant:

Het was dus een geslaagde aftrap voor een nieuw jaar gevuld met AI-aktiviteiten!
(GV 12 februari 2018)

GV 25-02-2019


Terug naar de AIgg bijeenkomstenpagina