HCC Artificiële Intelligentie interessegroep (HCC!AI)


Bijeenkomsten gehouden in 2017

Kort verslag van de bijeenkomst op 2 december 2017

Voorafgaand aan de plenaire sessie hield de studiegroep "neurale netwerken" een bespreking. Deze discussie ging voor een belangrijk deel over het gebruik van fleep. Ook werd er besloten om niet te veel de breedte of de diepte in te gaan, maar zich vooral tot het boek te beperken.
Verder passeerden op deze laatste bijeenkomst van het jaar o.a. de volgende onderwerpen de revue:

In het nieuwe jaar gaan we weer met frisse moed aan de slag, waarbij we niet alleen reeds bekende onderwerpen gaan uitdiepen en oude projecten uitbouwen of nieuw leven inblazen, maar ongetwijfeld ook nieuwe onderwerpen zullen verkennen en nieuwe initiatieven ondernemen!
(GV 5 januari 2018)

Kort verslag van de bijeenkomst op 4 november 2017

Traditiegetrouw is november de maand waarin de jaarlijkse Roborama-wedstrijden, georganiseerd door HCC-Robotica, worden uitgevochten. Dit jaar was Jan de enige die daar de kleuren van onze AI interessegroep verdedigde. Bij de spaarzame gelegenheden die we hadden om daarbij de toeschouwer uit te hangen, leek het erop dat zijn robotkarretje (MOOF geheten) naar verwachting presteerde; we zijn in elk geval geen getuige geweest van flagrante robot-blunders of technische katastrofes. Maar we kunnen voor een definitieve eindevaluatie beter het verslag van Jan zelf afwachten… En terwijl Jan en zijn robot zich inspanden, hebben wij toch maar een plenaire sessie gehouden:

Met alle activiteiten die momenteel gaande zijn verwachten we ook volgende maand weer een boeiende plenaire sessie!
(GV 16 november 2017)

Kort verslag van de bijeenkomst op 7 oktober 2017

Het verhaal van Arjan, dat vorige keer noodgedwongen werd onderbroken, kreeg vandaag een vervolg in de vorm van een heuse lezing, die natuurlijk als eerste aan bod kwam op het plenaire gedeelte van de bijeenkomst:

De geplande drie bijdragen van Titus konden helaas niet aan bod komen omdat zijn computer op het cruciale moment onverwacht kuren vertoonde. Omdat er bovendien nog maar weinig tijd over was, is besloten om dit onderdeel naar een volgende bijeenkomst te verschuiven.
(GV 13 november 2017)

Kort verslag van de bijeenkomst op 2 september 2017

Ook dit keer weer een keur aan onderwerpen die direct of indirect iets met kunstmatige intelligentie te maken hebben:

Helaas moest de uiteenzetting over dit laatste onderwerp worden afgebroken omdat het al weer tijd was om naar huis te gaan. Wordt volgende maand vervolgd…
(GV 29 oktober 2017)

Kort verslag van de bijeenkomst op 1 juli 2017

Ook ditmaal kwam weer een grote verscheidenheid aan onderwerpen aan bod:

We hebben ons dus weer prima vermaakt, deze zaterdag…
(GV 5 oktober 2017)

Kort verslag van de bijeenkomst op 3 juni 2017

Op deze bijeenkomst kwamen o.a. de volgende onderwerpen voorbij:

Er zijn alles bij elkaar tijdens deze "plenaire sessie" genoeg ideeën en tips uitgewisseld om weer een maandje mee aan de slag te kunnen. Wordt vervolgd, dus…
(GV 14 september 2017)

Kort verslag van de bijeenkomst op 6 mei 2017

Op deze vrij rustige bijeenkomst kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

Er waren dus weer genoeg onderwerpen ingebracht om op voort te borduren; we wachten af wat dit gaat opleveren!
(GV 10 juli 2017)

Kort verslag van de bijeenkomst op 1 april 2017

Op deze bijeenkomst, die goed bezocht werd, werd eerst de verplichte jaarlijkse ALV (Algemene LedenVergadering) gehouden. Daarvan worden door de secretaris afzonderlijke notulen gemaakt, zodat dit verslag beperkt kan blijven tot de inhoudelijke punten die op de plenaire sessie aan de orde kwamen:

Het was dus gewoontegetrouw weer een interessante bijeenkomst, en we kijken nu al weer uit naar de volgende!
(GV 3 april 2017)

Kort verslag van de bijeenkomst op 4 maart 2017

Gedurende het informele gedeelte, dat door de meeste bezoekers werd benut om geanimeerde gesprekken te voeren, kwamen Albert en Gerard er achter dat de transputer bij Jan thuis niet meer met hen leek te willen praten, en dat hun kennis van het Occam compileer- en linkproces nogal te kort schoot. Tijdens de plenaire sessie werd o.a. het volgende besproken:

Al met al dus weer een gezellige en leerzame bijeenkomst!
(GV 6 maart 2017)

Kort verslag van de bijeenkomst op 4 februari 2017

De volgende onderwerpen kwamen langs:


(GV 5 maart 2017)

Kort verslag van de bijeenkomst op 7 januari 2017

De weg-omstandigheden waren bar en boos: wegens sneeuw en ijzel gold een waarschuwing code oranje. Toch waren er van heinde en verre nog 6 mensen naar onze bijeenkomst gekomen, waar op de plenaire sessie de volgende onderwerpen aan bod kwamen:

Al met al vormde deze bijeenkomst toch weer de geslaagde aftrap van een heel nieuw jaar gevuld met interessante AI- en robotica-activiteiten!
(GV 23 januari 2017)

GV 12-02-2017


Terug naar de AIgg bijeenkomstenpagina