HCC Artificiële Intelligentie interessegroep (HCC!AI)


Bijeenkomsten gehouden in 2017

Kort verslag van de bijeenkomst op 3 juni 2017

Op deze bijeenkomst kwamen o.a. de volgende onderwerpen voorbij:

Er zijn alles bij elkaar tijdens deze "plenaire sessie" genoeg ideeën en tips uitgewisseld om weer een maandje mee aan de slag te kunnen. Wordt vervolgd, dus…
(GV 14 september 2017)

Kort verslag van de bijeenkomst op 6 mei 2017

Op deze vrij rustige bijeenkomst kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

Er waren dus weer genoeg onderwerpen ingebracht om op voort te borduren; we wachten af wat dit gaat opleveren!
(GV 10 juli 2017)

Kort verslag van de bijeenkomst op 1 april 2017

Op deze bijeenkomst, die goed bezocht werd, werd eerst de verplichte jaarlijkse ALV (Algemene LedenVergadering) gehouden. Daarvan worden door de secretaris afzonderlijke notulen gemaakt, zodat dit verslag beperkt kan blijven tot de inhoudelijke punten die op de plenaire sessie aan de orde kwamen:

Het was dus gewoontegetrouw weer een interessante bijeenkomst, en we kijken nu al weer uit naar de volgende!
(GV 3 april 2017)

Kort verslag van de bijeenkomst op 4 maart 2017

Gedurende het informele gedeelte, dat door de meeste bezoekers werd benut om geanimeerde gesprekken te voeren, kwamen Albert en Gerard er achter dat de transputer bij Jan thuis niet meer met hen leek te willen praten, en dat hun kennis van het Occam compileer- en linkproces nogal te kort schoot. Tijdens de plenaire sessie werd o.a. het volgende besproken:

Al met al dus weer een gezellige en leerzame bijeenkomst!
(GV 6 maart 2017)

Kort verslag van de bijeenkomst op 4 februari 2017

De volgende onderwerpen kwamen langs:


(GV 5 maart 2017)

Kort verslag van de bijeenkomst op 7 januari 2017

De weg-omstandigheden waren bar en boos: wegens sneeuw en ijzel gold een waarschuwing code oranje. Toch waren er van heinde en verre nog 6 mensen naar onze bijeenkomst gekomen, waar op de plenaire sessie de volgende onderwerpen aan bod kwamen:

Al met al vormde deze bijeenkomst toch weer de geslaagde aftrap van een heel nieuw jaar gevuld met interessante AI- en robotica-activiteiten!
(GV 23 januari 2017)

GV 09-10-2017


Terug naar de AIgg bijeenkomstenpagina