HCC Artificiële Intelligentie interessegroep (HCC!AI)


Bijeenkomsten gehouden in 2015

Kort verslag van de bijeenkomst op 5 december 2015

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

Wegens het verwachte "heerlijk avondje" werd er wat vroeger begonnen met opruimen dan normaal.
(GV 16 december 2015)

Kort verslag van de bijeenkomst op 7 november 2015

Gelijktijdig met onze bijeenkomst in De Dissel waren in een andere zaal van het gebouw de Roborama-wedstrijden van de HCC Robotica interessegroep aan de gang. Natuurlijk moesten wij daar regelmatig een kijkje nemen, onder andere om te zien hoe Jan Blok het met zijn Lego®-karretje MOOF er van af bracht. Jan heeft zijn ervaringen, met de wijze lessen die er uit te leren zijn, op schrift gesteld; zijn verslag vindt u hieronder. In de tijd die overschoot voor onze eigen bijeenkomst kwamen nog de volgende onderwerpen aan bod:

De onderstaande foto is gemaakt op de Roborama-wedstrijd: op de grond in het midden de "arena", begrensd door lage schotjes; daaromheen het publiek en de deelnemers. Helemaal vooraan een werktafel waarop de deelnemers hun robots kunnen stallen, en eventueel nog last-minute wijzigingen aanbrengen. De scheidsrechter staat enthousiast te gebaren; helemaal links is nog net de beamer te zien die allerlei relevante informatie op een scherm projecteerde.


(GV/BH 3 december 2015)

Verslag Robot Rijden, door een deelnemer van deze groep.

In het algemeen wordt autorijden als een intelligente bezigheid ervaren. Dit betekent dat, als een computer de besturing overneemt, dit ook als intelligent wordt ervaren. Meer dan dat zelfs; want wat kan men nu immers van een computer in dit geval verwachten? Nou, redelijk veel, want er zijn inmiddels nogal wat bedrijven die computergestuurde auto's op de weg hebben rijden. En voorzover ik heb kunnen vinden is er nog geen enkel ongeluk, zelfs in de stad, veroorzaakt. Dit mogen we dus wel kunstmatige intelligentie noemen.

We houden ons in deze groep ook bezig met kunstmatige intelligentie en zelfs ook met zelfsturende rijdende constructies. Sommigen noemen dit robots. En hoe is de status hiervan? Worden al die fabrikanten al een beetje jaloers? Daar is helaas nog weinig reden voor. Dit is te begrijpen want die bedrijven beschikken over veel kennis, mensen en niet te vergeten, geld. Dit in tegenstelling tot het Artificiele Intelligentie groepje van de HCC.

Nu is er recent een wedstrijd in het autonoom laten rijden van constructies geweest, uitgaande van de HCC Robotica interessegroep; en daar hebben we ook aan meegedaan. Dat wil zeggen, met een robot. En hoe ging dat?

Kijk, je kunt alle schuld aan van alles geven maar de werkelijkheid is hard: alles is eigen schuld. Er is veel te weinig rekening gehouden met drie hoofdwetten van Murphy te weten:

Er is gereden met een robot die gebouwd is met LEGO Technics®. Wel flink aangepast hier en daar met stalen assen en boutjes en zelfs een strip lood. En nog wat dingetjes die de ware Lego fan doen gruwen. Aan de robot lag het niet dat er het een en ander fout ging. Aan andere dingen des te meer. Laten we de opgaven eens doorlopen.

In de eerste plaats was er lijnvolgen. Dat doet het ding uitstekend maar er waren juist voor de rit nieuwe batterijen ingezet. Dan reageert de kar aanzienlijk feller dan wanneer de stroom uit reeds gebruikte maar zeker niet lege batterijen komt. Het resultaat was dat op de kruising de kar stopte. En nog iets, de scheidsrechter plaatste het blik waar de kar omheen moest, op de terugweg. Nog juist op tijd realiseerde ik me dat het programma gemaakt was voor obstakel op de heenweg. Snel het programma aangepast voor geen obstakel maar ja, de kar faalde al eerder, dus geen punten gehaald.

Volgende was T rijden. Wat dit betekent, zie de reglementen. Dat dit mislukte was de schuld van de scheidsrechter. Ik kreeg niet de gelegenheid behoorlijk te meten waar de doorgang tussen de blikken zat. Resultaat: blik omvergereden. Weer mislukking dus. Maar wel een paar schamele punten gekregen. Volgende: Heen en weer. Gedaan in de op een na eenvoudigste moeilijkheidsgraad. En jawel, ging goed!

En dan de grote uitdaging. Blikken vangen. Tijdens de voorbereiding bleek al snel dat de software niet kon doen wat ik wilde en een nieuwe strategie bedenken lukte niet. Dus er maar van afgezien hieraan mee te doen. Al met al dus weinig om trots op te zijn maar het was leerzaam en best leuk, ook om te zien hoe de andere deelnemers het eraf brachten. Denk niet dat het daar allemaal vlekkeloos ging.

Wat nu: wel eerst zorgen voor meer tijd dus nu al beginnen voor de wedstrijd van volgend jaar. En hard werken want de wetten van Murphy zijn natuurwetten dus ook de komende tijd geldig. Erger nog, de wellicht belangrijkste wet is niet gememoreerd: "Als je denkt dat alles goed gaat heb je iets over het hoofd gezien wat helemaal fout ging". Dat is niet zo erg als je tegen de jaarwisseling dit ontdekt want dan is er nog gelegenheid genoeg om nog eens flink aan de slag te gaan. Volgend jaar weer een wedstrijd waarvoor geldt: "Meedoen is belangrijker dan winnen". Hoewel . . . .

Jan Blok.
(JB 3 december 2015)

Kort verslag van de bijeenkomst op 3 oktober 2015

Zoals gewoonlijk was de bijeenkomst weer goed gevuld met activiteiten, verslagen en discussies:

Er is dus genoeg activiteit gaande om de volgende bijeenkomst weer met verwachting tegemoet te zien.
(GV 11 oktober 2015)

HCC!AI op de MegaCompuFair van 26 september 2015

Ook in 2015 waren we weer aanwezig om ons te presenteren aan de leden van HCC CompUsers en andere geïnteresseerden. Daarnaast hebben we ook onze contacten met "verwante" interessegroepen, zoals HCC Programmeren, HCC Forth, HCC Robotica en HCC Retro onderhouden en verstevigd. Op de onderstaande foto, gemaakt door Abraham, staat Gerard links aan een bezoeker te demonstreren dat de tetromino-puzzel ook met de hand kan worden opgelost, terwijl rechts Jan met een andere bezoeker verdiept is in de hard- en software van zijn transputer-systeem.Ook Gerard heeft (met Jans hulp) wat zitten experimenteren met de bij het transputer-systeem meegeleverde standaardprogrammaatjes. Omdat Linux een communicatieprobleem had met de beamer, hebben we het spel "Steen-Schaar-Papier" helaas niet kunnen demonstreren. Bovendien was ook de speciale door Abraham vervaardigde gebruikersinterface voor dit spel niet aanwezig, zodat het twijfelachtig is of een demonstratie veel belangstelling zou hebben getrokken. Ondanks dit dompertje was het weer een goed bestede dag, waarop we zoals gewoonlijk het nuttige met het aangename hebben weten te verenigen. We willen dan ook de mensen van HCC CompUsers wederom van harte bedanken voor de genoten gastvrijheid, en complimenteren met de voortreffelijke organisatie!
(GV 5 oktober 2015)

Kort verslag van de bijeenkomst op 5 september 2015

Ook in de zomervakantie hebben de bezigheden niet stil gelegen:

Door deze discussie kwam er één onderwerp niet aan bod: een voortgangsrapportage van het steen-schaar-papierproject van Gerard. Hij dacht op de MegaCompUfair wel met iets simpels te kunnen komen; en verdere ontwikkelingen komen ongetwijfeld op toekomstige AI-bijeenkomsten aan bod.
(GV 19 maart 2015)

Kort verslag van de bijeenkomst op 4 juli 2015

Op deze laatste bijeenkomst voor de vakantie passeerden nog enkele interessante onderwerpen de revue:


(GV 13 juli 2015)

Kort verslag van de bijeenkomst op 6 juni 2015

Er werd op deze bijeenkomst veel tijd besteed aan discussie, en weinig aan het laten zien van de vorderingen die de aanwezigen met hun werkzaamheden hadden geboekt.

Daarmee was de tijd al weer vol. De oplettende lezer van het vorige verslag zal in het bovenstaande lijstje een tweetal onderwerpen missen. Het programmeren van het Lego®karretje MOOF in LabView is verschoven naar een volgende keer; Jan had nog niets voorbereid. En Gerard had wel een steen-schaar-papierprogrammaatje in Python geschreven, maar omdat dat gebruik maakt van curses, werkt het vooralsnog alleen onder Linux. Dus ook dat is vooruitgeschoven naar een latere bijeenkomst.
(GV 9 juni 2015)

Kort verslag van de bijeenkomst op 2 mei 2015

Er zijn op deze bijeenkomst weer verscheidene onderwerpen besproken:


(GV 7 mei 2015)

Kort verslag van de bijeenkomst op 4 april 2015

Door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) was er wat minder tijd om ons inhoudelijk met kunstmatige intelligentie bezig te houden; maar er kwamen toch weer genoeg interessante onderwerpen aan bod:

Al met al weer een leuke en leerzame bijeenkomst, waarop we (vooral in het laatste uur) ook een aantal mensen van de Robotica interessegroep mochten verwelkomen.
(GV 25 april 2015)

Kort verslag van de bijeenkomst op 7 maart 2015

We werden, met en van elkaar, ook deze keer weer wat wijzer:


(GV 19 maart 2015)

Kort verslag van de bijeenkomst op 7 februari 2015

De plenaire sessie begon wat eerder en was wat korter dan normaal; maar er kwamen toch weer interessante onderwerpen ter sprake:


(GV 13 februari 2015)

Kort verslag van de bijeenkomst op 3 januari 2015

Ondanks de voorbije feestdagen was er toch nog wel het één en ander te melden:

Jan is nog steeds bezig met transputers, maar is er nog altijd niet in geslaagd om de Occam-compiler aan de praat te krijgen. Hij verklaarde zich bereid om nog iets meer te vertellen van de voordelen van het werken met transputers; maar omdat hij daarbij daadwerkelijk iets wil kunnen laten zien, zal ook dat op een van de volgende bijeenkomsten gaan plaatsvinden. We hebben dus in 2015 wel het een en ander om naar uit te kijken!
(GV 22 januari 2015)

GV 10-11-2015


Terug naar de AIgg bijeenkomstenpagina