HCC Artificiële Intelligentie interessegroep (HCC!AI)


Bijeenkomsten gehouden in 2014

Kort verslag van de bijeenkomst op 6 december 2014

Er kwamen weer diverse problemen, ideeën en gezichtspunten ter tafel:

(GV 6 januari 2015)

Kort verslag van de bijeenkomst op 1 november 2014

We hebben ons weer aangenaam bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

(GV 5 november 2014)

Kort verslag van de bijeenkomst op 4 oktober 2014

Voorafgaand aan (en ook gedurende) de plenaire sessie gaf Abraham voor de liefhebbers een demonstratie van de Tetrominopuzzel-oplossingen op zijn LED-display. In overleg met Gerard werd besloten het daadwerkelijke filmen van de oplossingen uit te stellen totdat de display van een wat mooiere contrastverhogende afdekplaat is voorzien.
Verder is er natuurlijk de afgelopen maand weer lustig voortgeborduurd op eerder aangepakte projecten, en de plenaire sessie bestond grotendeels uit voortgangsverslagen.

(GV 7 oktober 2014)

HCC!AI op de MegaCompuFair van 27 september 2014

Evenals voorgaande jaren waren we weer aanwezig op de MegaCompuFair van de HCC CompUsers interessegroep, dit jaar het enige platform voor de diverse HCC!interessegroepen om zich "live" naar buiten toe te presenteren. Hoewel we natuurlijk open stonden voor vragen en discussies over een brede verscheidenheid van AI-onderwerpen, hadden we zelf ook iets in te brengen: de tetromino-puzzel. Gerard was er inmiddels in geslaagd om alle 783 unieke oplossingen door een C-programma te laten genereren en in een tekstbestand vast te leggen. Nu moest ter plekke een Python-scriptje worden geschreven om deze oplossingen op het LED-displaybord van Abraham te voorschijn te toveren. Dat lukte wonderwel! Wel hadden we nog even ruzie met de regeleinden ("returns"), die in Linux anders worden opgeslagen dan Microsoft pleegt te doen, maar dat werd snel opgelost. Uiteindelijk hadden we, met 1 oplossing per seconde, een "filmpje" van iets meer dan 13 minuten op de display. De onderstaande foto laat zien hoe de 783ste (en laatste) oplossing er op de display (rechtsboven op de foto) uit ziet. De rode transparante stukken plastic die over de display zijn gelegd, dienen om de zichtbaarheid (d.w.z., het contrast) te verbeteren.

Maar omdat het passief kijken naar al die oplossingen ook al gauw gaat vervelen, had Gerard met wat huisvlijt een houten versie van de puzzel vervaardigd. Met deze "real-life"-versie, op de bovenstaande foto linksonder naast de display, konden de bezoekers zelf hun krachten op de puzzel beproeven, en zo hun intelligentie meten met die van de computer. Hoewel niet iedereen die uitdaging aanging, waren er toch genoeg sportievelingen die het wel aandurfden, zoals op onderstaande foto. En soms vormde dat ook nog eens de aanleiding voor een filosofische discussie over de vraag wat deze puzzel nu precies met AI te maken heeft. Al met al was het dus weer een welbestede dag.


(GV 29 september 2014)

Kort verslag van de bijeenkomst op 6 september 2014

We zijn er in geslaagd om de hele bijeenkomst aangenaam en zinvol te vullen met slechts drie onderwerpen:

(GV 24 september 2014)

Kort verslag van de bijeenkomst op 5 juli 2014

De meeste onderwerpen die in de plenaire sessie te sprake kwamen waren al eerder aan bod geweest, maar er werden interessante nieuwe gezichtspunten naar voren gebracht:

(GV 10 september 2014)

Kort verslag van de bijeenkomst op 7 juni 2014

Het was zoals gewoonlijk weer een gevarieerde en boeiende bijeenkomst, waarop de volgende onderwerpen ter sprake kwamen:

(GV 9 juni 2014)

Kort verslag van de bijeenkomst op 3 mei 2014

De plenaire sessie werd ditmaal gevuld met de volgende onderwerpen, die zoals gewoonlijk weer door de aanwezigen werden aangedragen:

Voorafgaand aan de plenaire sessie hadden Gerard en Abraham een vruchtbaar gesprek over een nieuw project met een webcam. Daar gaat de komende maand aan worden gewerkt om te kijken of het een haalbaar idee is. Houd dus deze website in de gaten voor updates!
(GV 19 mei 2014)

Kort verslag van de bijeenkomst op 5 april 2014

Ondanks een wat magere opkomst toch weer een erg interessante bijeenkomst, met in de plenaire sessie o.a.

(GV 7 april 2014)

Kort verslag van de bijeenkomst op 8 maart 2014

Omdat De Dissel op de eerste zaterdag van maart geheel in het teken van carnaval stond, werd onze bijeenkomst een week later gehouden. We hebben ons met o.a. de volgende onderwerpen vermaakt:

(GV 15 maart 2014)

Kort verslag van de bijeenkomst op 1 februari 2014

De bijeenkomst werd vooral gevuld met gedachtenwisselingen over activiteiten die al eerder begonnen waren, en die vermoedelijk ook in de toekomst nog terug zullen komen:

(GV 7 februari 2014)

Kort verslag van de bijeenkomst op 4 januari 2014

Het was weer een levendige en interessante bijeenkomst, getuige de volgende twee door Abraham gemaakte foto's.

Zoals gewoonlijk werden er weer diverse onderwerpen aangeroerd:

(GV 16 januari 2014)

GV 06-01-2015


Terug naar de AIgg bijeenkomstenpagina