HCC Artificiële Intelligentie interessegroep (HCC!AI)


Bijeenkomsten gehouden in 2013

Kort verslag van de bijeenkomst op 7 december 2013

De dag werd gevuld met een voortzetting van lopende discussies, gemengd met wat (min of meer) nieuwe onderwerpen:

(GV 15 december 2013)

Kort verslag van de bijeenkomst op 2 november 2013

We hebben het over de volgende onderwerpen gehad:

Het verzoek ven Peter om van gedachten te wisselen over de content die wij als interessegroep kunnen bieden, eventueel ook aan andere HCC!leden of zelfs aan buitenstaanders, moest helaas blijven liggen tot een volgende keer, ook omdat Peter zelf eerder weg moest.
(GV 9 november 2013)

Kort verslag van de bijeenkomst op 5 oktober 2013

(GV 16 oktober 2013, aangepast 9 november 2013)

Kort verslag van de bijeenkomst op 7 september 2013

Naast de gebruikelijke informele gesprekken over van alles en nog wat, en bestuursactiviteiten, was er ook een interessante plenaire sessie met de volgende onderwerpen:

(GV 18 september 2013)

Kort verslag van de bijeenkomst op 6 juli 2013

De hele plenaire sessie was gewijd aan één onderwerp, namelijk een door Gerard geschreven Scratch-programma. Allereerst wat historie (aanvullende bijzonderheden zijn te vinden in de verslagen van de genoemde bijeenkomsten):

En vandaag kon Gerard een werkende (dat wil zeggen: lerende) versie van de muis in Scratch presenteren, zoals te zien is op de bovenstaande foto. Hierbij kwamen o.a. de volgende zaken aan bod:

De Scratch-versie heeft wel een belangrijk nadeel: hij is aanzienlijk langzamer dan de Java-versie. Daarnaast lijkt hij niet altijd goed te leren, soms krijgen gewichten het verkeerde teken. Daarbij speelt natuurlijk een rol dat de allereerste leereffecten plaatsvinden op basis van random ruis; maar het is ook mogelijk dat de bovengenoemde vereenvoudigingen in het visuele systeem medeverantwoordelijk zijn, of de andere waarde die sommige van de parameters in de Scratch-versie hebben. Nader onderzoek zal hopelijk meer duidelijkheid brengen.

Hoewel verscheidene aanwezigen ook hadden aangegeven dat ze iets plenair te melden hadden, heeft Gerard met zijn presentatie helaas de hele bijeenkomst gemonopoliseerd. De volgende keer, na de vakantie, is er hopelijk weer meer ruimte voor andere sprekers en onderwerpen.
(GV 15 juli 2013)

Kort verslag van de bijeenkomst op 1 juni 2013

(GV 3 juni 2013)

Kort verslag van de bijeenkomst op 4 mei 2013

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

(GV 16 mei 2013)

Kort verslag van de bijeenkomst op 6 april 2013

(GV 13 april 2013)

Kort verslag van de bijeenkomst op 2 maart 2013

(GV 9 maart 2013)

Kort verslag van de bijeenkomst op 2 februari 2013

De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan de orde in de plenaire sessie:

(GV 8 maart 2013)

Kort verslag van de bijeenkomst op 5 januari 2013

(GV 10 januari 2013)

GV 15-12-2013


Terug naar de AIgg bijeenkomstenpagina