HCC Artificiële Intelligentie interessegroep (HCC!AI)


Bijeenkomsten gehouden in 2012

Kort verslag van de bijeenkomst op 1 december 2012


(GV 9 december 2012)

Kort verslag van de bijeenkomst op 3 november 2012

De dag werd voor een belangrijk deel gevuld met één-op-één-gesprekken, onder andere over de afgelopen HCC!Verenigingsdag, over mogelijke paden op een boter-kaas-en-eierenbord en de kansen daarop, en over de "vintage" expertsysteem-shell ESIE. Er werden ook enkele zaken plenair besproken:


(GV 4 november 2012)

HCC verenigingsdag op 27 oktober 2012

De HCC!AI interessegroep heeft de voorgaande twee jaren op het HCC!digital-evenement geschitterd door afwezigheid; we "pasten niet in het concept". Dit jaar heeft HCC besloten om HCC!digital te vervangen door een HCC!Verenigingsdag, waarop alle Interessegroepen en Regio's de kans kregen zich te presenteren aan leden en niet-leden. Daarbij is geprobeerd om van een drietal gemeenschappelijke thema's uit te gaan, nl. eenvoudig, toegankelijk, veilig.

Het evenement vond plaats op zaterdag 27 oktober 2012, in Meeting 1931, een onderdeel van de Brabanthallen in Den Bosch. De AI-ig was te vinden onder één (figuurlijke!) "paraplu" met de fantasievolle naam Techniek, samen met een aantal andere op techniek en programmeren gerichte interessegroepen, nl. Basic, C, Forth, NewBrain, Pascal en Robotica. Wij deelden onze tafels met Basic en C. Door werkzaamheden aan het spoor verliep het treinverkeer 's ochtends erg moeizaam; een groot deel van de standbemanning kwam pas vlak voor opening van de hal aan. Met wat improviseren zijn we er toch in geslaagd om voor iedereen een goede plek te vinden.

We hebben verschillende onderwerpen gepresenteerd, die tezamen een aardig beeld gaven van de leuke mogelijkheden die AI biedt om hobbymatig bezig te zijn:

De volgende foto's geven een impressie van onze activiteiten op deze zeer geslaagde dag.


Hierboven: helemaal op de voorgrond TetraBot, opgehangen aan zijn galg om de reeds ingebouwde motoren niet te beschadigen. Daarachter, zittend aan tafel achter hun schootcomputers, Peter en Kees. Peter zit rechts, en roert wat in zijn koffie terwijl hij zijn gedachten laat gaan over zijn Scratch-programma. Kees, in geruit overhemd, is blijkbaar eveneens in diep gepeins verzonken; helemaal links is, op de muur geprojecteerd, nog een stukje van het (karaktergeoriënteerde) scherm van zijn checkersprogramma te zien. Op de achtergrond, met onder de kop "HCC AI / Robotica" de pakkende slagzin "Robotica & veiligheid = AI", onze Asimov-poster. De andere posters, van NewBrain en Robotica, zijn overigens ook door Abraham gemaakt.

Hieronder: Kees legt aan twee bezoekers uit wat die gekke vertakte PVC-buizen op de voorgrond nu precies voorstellen. (Voor wie het nog niet doorhad: dat is onze TetraBot...) Op de achtergrond is te zien dat de Verenigingsdag toch wel aardig wat publiek getrokken heeft! Rechtsonder is nog een lid van de C-interessegroep te zien, met wie we onze tafels hebben gedeeld.


(GV 1 november 2012)

Kort verslag van de bijeenkomst op 6 oktober 2012

Evenals vorig jaar waren we weer te gast op de jaarlijkse open dag van de HCC Robotica interessegroep, en door het geroezemoes in de grote zaal zat een plenaire sessie er helaas niet in. Dat wil echter niet zeggen dat we stilgezeten hebben, de tijd werd aangenaam en nuttig doorgebracht met één-op-één-contacten. Zo hebben Abraham en Aloys samen weer grondig de vorderingen van het TetraBot-project doorgesproken. Gerard en Peter hebben zich ter leringhe ende vermaeck met Scratch beziggehouden, in een poging een muurvermijdende vleermuis te programmeren. Dat is nog niet geheel naar wens gelukt, en er gaan waarschijnlijk nog wel wat aangename uurtjes vrije tijd in gestoken worden. Verder zijn er ook een aantal nuttige afspraken gemaakt voor de HCC!verenigingsdag, waar we erg naar uitkijken.

De volgende keer, op 3 november, hebben we weer een "normale" bijeenkomst — hoewel, normaal? Iedere bijeenkomst levert toch weer verrassende nieuwe activiteiten en inzichten op; en met de HCC!Robotica interessegroep (die in november weer de Roborama robot wedstrijd organiseert) als "goede buur", is het onmogelijk om je te vervelen!
(GV 13 oktober 2012)

HCC!AI op de MegaCompUfair

Op 29 september j.l. hield de de interessegroep HCC!CompUsers haar jaarlijkse grote bijeenkomst, de MegaCompUfair. Natuurlijk konden wij, de HCC Artificiële Intelligentie interessegroep, hierbij niet ontbreken! We waren dus met twee personen (en een aantal rijdende en trillende robotjes, alsmede nog een laptopcomputer met een dolende mier) naar De Bilt getogen, waar we evenals de voorafgaande jaren een zeer geslaagde dag beleefden — zoals ook de bijgaande foto laat zien.

(GV 17 oktober 2012)

Kort verslag van de bijeenkomst op 1 september 2012

Helaas was de opkomst niet zo groot, maar de wegblijvers hadden ongelijk, want het was toch een vruchtbare bijeenkomst. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:


(GV 19 september 2012)

Kort verslag van de bijeenkomst op 7 juli 2012

Het was weer een gezellige en interessante bijeenkomst, met behalve de "stamgasten" ook een paar nieuwe gezichten. Naast de gebruikelijke koetjes en kalfjes, zijn er vier belangrijke onderwerpen aan bod geweest:


(GV 11 juli 2012)

Kort verslag van de bijeenkomst op 2 juni 2012

Ter tafel kwam o.a. het volgende:


(GV 18 juni 2012)

Kort verslag van de bijeenkomst op 5 mei 2012

De volgende onderwerpen zijn aan bod geweest:


(GV 6 mei 2012)

Kort verslag van de bijeenkomst op 7 april 2012

Door een bijzondere bestuursvergadering samen met het bestuur van Robotica en Guido Hulscher van het HCC-bureau, o.a. over samenwerking tussen regio's en interessegroepen, was er deze keer wat minder tijd voor de plenaire sessie. Toch was de dag niet geheel verloren: Guido heeft zich in het Robotica-zaaltje op de hoogte laten stellen van TetraBot, een al enige tijd lopend samenwerkingsproject tussen diverse interessegroepen, nl. AI, Robotica, en de inmiddels opgeheven 6500 gebruikersgroep. Verder werden nog de volgende onderwerpen besproken:


(GV 12 april 2012)

Kort verslag van de bijeenkomst op 3 maart 2012

Kort verslag van de bijeenkomst op 4 februari 2012

Wegens de kou in "ons" lokaaltje (de verwarming van De Dissel was kaduuk) zijn we uitgeweken naar de kantine. Na de Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn Kees Vlak en Gerard Vriens begonnen met het ontwerpen en bouwen van een object-georiënteerd sudoku-programma in Java. We werden het eens over 3 classes: allereerst een class Cell (een vakje waarin een cijfer moet worden ingevuld); daarnaast een class Diagram (het geheel van alle cellen, gerangschikt in een rechthoekig rooster); en tot slot een klasse die een groepje van (meestal 9) cellen voorstelt, waarin elk getal (meestal 1 t/m 9 dus) precies één keer voorkomt. Zo'n groepje kan een rij zijn, een kolom, een 3×3-blok, of meer in het algemeen een nonomino (zoals in een zgn blok- of puzzelsudoku; rijen, kolommen en 3×3-blokken zijn feitelijk ook nonomino's). En in zgn. diagonaalsudoku's (ook wel X-sudoku's genoemd) wordt zo'n groepje ook gevormd door — het woord zegt het al — elk van beide diagonalen, waarvan de cellen niet met de zijden, maar alleen met de hoeken tegen elkaar aan liggen. De naam die wij uiteindelijk aan zo'n groepje cellen hebben gegeven is Constraint, want dat is precies wat zo'n groepje doet: het levert een beperkende voorwaarde voor het invullen van de cellen, omdat waarden die al in zo'n groepje voorkomen niet meer in lege cellen kunnen worden ingevuld. Tot slot is er alvast een "dummy-programma" aangemaakt (en getest), dat alleen nog maar een leeg window op het computerscherm tovert.
(GV 11 maart 2012)

Kort verslag van de bijeenkomst op 7 januari 2012

GV 05-12-2012


Terug naar de AIgg bijeenkomstenpagina