HCC Artificiële Intelligentie interessegroep (HCC!AI)


Bijeenkomsten gehouden in 2010

Behalve in de vakantiemaand augustus is er elke maand een bijeenkomst gehouden. Van de bijeenkomsten in maart, april, mei, juni, juli, september, oktober en december is helaas geen verslag beschikbaar.

Kort verslag van de bijeenkomst op 6 november 2010

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:


(GV 20 november 2010)

Kort verslag van de bijeenkomst op 6 februari 2010

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:


(GV 21 februari 2010)

Kort verslag van de bijeenkomst op 2 januari 2010

Er waren 7 aanwezigen. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:

GV 02-01-2010

GV 07-03-2012


Terug naar de AIgg bijeenkomstenpagina