HCC Artificiële Intelligentie interessegroep (HCC!AI)


Bijeenkomsten gehouden in 2009

Kort verslag van de bijeenkomst op 3 oktober 2009

In een algemene bespreking van de stand van zaken werd geconstateerd dat het nuttig zou zijn om lezingen te gaan houden bij de afdelingen en andere interessegroepen van HCC. Zo kunnen we meer mensen interesseren in AI, en mensen die daar al in geïnteresseerd zijn wijzen op de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen binnen de AI-interessegroep.

Er is een projectgroep opgericht om een eerste lezing samen te stellen, met een tijdsduur van 2 maanden (de projectgroep, niet de lezing!). In de projectgroep zitten:

Peter Uilenreef neemt geen deel aan de discussies, maar is als geïnteresseerd bestuurslid wel op de mailinglist aangesloten. Er is voor de eerste maand een grof tijdschema opgesteld, dat moet leiden tot een algemene opzet van de lezing. De tweede maand is dan bestemd voor de concrete vormgeving.
GV 29-10-2009

Kort verslag van de bijeenkomst op 4 juli 2009

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:

 • Er is kort gesproken over de komende HCC-dagen. Bij gebrek aan informatie was het (nog) niet mogelijk tot concrete plannen te komen.
 • Titus liet zien dat hij zijn animatiefiguren niet alleen uit blokjes, maar nu ook uit ronde figuren kan opbouwen.
 • Verder vertoonde hij een programma dat de groei van een driedimensionale fractale boom laat zien. Een dergelijke boom, door hem gebouwd m.b.v. Fisher Techniek, staat hierbij afgebeeld.
 • Tenslotte liet Titus enkele grafische programmeertalen voor robotbesturing de revue passeren.
 • Gerard vertelde iets over synchroon vs. asynchroon updaten van neuronen, m.n. in een Hopfield neuraal netwerk, en over het genereren van trekkingen uit een exponentiële verdeling bij real-time simulaties.
 • Ook liet hij een op het Web te vinden programma zien, dat een natuurkundige Monte Carlo-simulatie uitvoert en een interessante truc bevat om het programma sneller te maken. Zou dit idee (in aangepaste vorm) ook bruikbaar zijn bij sommige neurale-netwerksimulaties?
  GV 04-07-2009

  Kort verslag van de bijeenkomst op 6 juni 2009

  De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:


  GV 04-07-2009

  Kort verslag van de bijeenkomst op 2 mei 2009

  De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:


  GV 05-05-2009

  GV 07-03-2012


  Terug naar de AIgg bijeenkomstenpagina