HCC Artificiële Intelligentie interessegroep (HCC!AI)


Bijeenkomsten gehouden in 2006

In 2006 zijn op de volgende data bijeenkomsten gehouden: Van de bijeenkomsten in 2006 zijn geen verslagen beschikbaar; wel is van één van de lezingen nog een abstract bewaard gebleven:

Toelichting op de lezing "Parsen", door Gerard Vriens

Communicatie gebeurt d.m.v. reeksen onderscheiden symbolen, die beantwoorden aan een syntax. Om zo'n boodschap te "begrijpen", moet de ontvanger de syntactische struktuur ervan achterhalen, en eventueel afhankelijk van die struktuur aktie ondernemen. Dit proces noemen we parsen. Het is niet eenvoudig om hiervoor een computerprogramma (een zogenaamde parser) te schrijven, zelfs als de syntaxregels tamelijk simpel zijn. Gelukkig zijn er programma's, parser generatoren, die hierbij kunnen helpen; de bekendste hiervan is yacc. In deze lezing wordt aan de hand van een simpel voorbeeld uitgelegd hoe een syntax wordt beschreven d.m.v. zogenaamde herschrijfregels; hoe we zulke regels (plus wat aanvullende informatie) aan yacc meegeven; en hoe de door yacc gegenereerde parser (in de vorm van een finite state machine (FSM) met twee stacks) globaal werkt.
GV 25-12-2005

GV 07-03-2012


Terug naar de AIgg bijeenkomstenpagina