HCC Artificiële Intelligentie interessegroep (HCC!AI)


Bijeenkomsten gehouden in 2005

In 2005 zijn op de volgende data bijeenkomsten gehouden:

Van deze bijeenkomsten zijn er geen verslagen beschikbaar. Wel is bekend dat er op geen van de bijeenkomsten lezingen (door externe sprekers) zijn gehouden.

GV 07-03-2012


Terug naar de AIgg bijeenkomstenpagina