HCC Artificiële Intelligentie interessegroep (HCC!AI)


Bijeenkomsten gehouden in 2004

In 2004 zijn op de volgende data bijeenkomsten gehouden:

Van de bijeenkomsten in 2004 zijn geen verslagen beschikbaar; wel is van één van de lezingen een abstract bewaard gebleven.

Toelichting op de lezing "Inleiding Robocode", door Paul Huygen

In juni was de winnaar van de Internationale Robocode wedstrijd van IBM, Enno Peters, bij ons te gast. Robocode is een computerspel, waarin spelers een tankslag tegen elkaar moeten leveren met virtuele tanks. De spelers kunnen hun tank echter niet zelf besturen, maar moeten er een zo slim mogelijk Java programma voor schrijven. Op 10 januari gaan we geënteresseerden op weg helpen om met Robocode te beginnen.

Voor veel meer informatie over Robocode, zie de toelichting bij de juni-bijeenkomst en de links bij de lezing van Enno Peters op de link-pagina!

GV 07-03-2012


Terug naar de AIgg bijeenkomstenpagina