Artificiële Intelligentie gebruikersgroep (AIgg)

Oude AIgg links van de maand

November 2006

In Marlboro, in de Amerikaanse staat Massachusetts, schijnt een computermuseum te staan. Dit museum gaf in de jaren '80 een reeks bulletins uit, die op het Web te vinden zijn. Deel 20 (zomer/herfst 1987, blijkbaar naar aanleiding van een tentoonstelling) ging over "Slimme machines, AI, robots". En ondanks het feit dat het museum voor de meesten van U niet in aanmerking zal komen voor een dagtochtje, het betreffende bulletin bijna 20 jaar oud is, en bovendien weinig plaatjes heeft, verschaft deze pagina toch verrassend leuk leesvoer -- mits je de Engelse taal machtig bent, natuurlijk.

Het bulletin bestaat uit twee delen. Het eerste is een beschrijving van de verschillende programma's en machines die in de tentoonstelling te zien zijn, en is verdeeld in de hoofdstukken "Taalverwerking", "Kennissystemen", "Spelprogramma's" (zoals schaken), "Robotsensoren", "Bewegende Robots", en "Robot-armen". Het is zeker geen droge opsomming van de tentoongestelde stukken, maar geeft een boeiende inkijk in de problemen, oplossingen, en toepassingen die in de AI en robotica een rol hebben gespeeld. Mogelijk vindt U er ideeën om zelf eens mee aan de slag te gaan; ik werd bijvoorbeeld erg aangesproken door het idee van een computerprogramma dat onderhandelt over de prijs van een doosje aardbeien! Het lezen van dit onderdeel prikkelde zeker mijn verlangen om eens een kijkje te nemen op deze tentoonstelling.

Het tweede deel van het bulletin is een tijdlijn (d.w.z. een reeks gebeurtenissen met jaartallen) van AI en robotica. Natuurlijk gaat dit overzicht slechts tot 1985, zodat nieuwere ontwikkelingen zoals neurale netwerken, genetische algoritmen en fuzzy logic er niet of nauwelijks in terug te vinden zijn. Maar het geeft wel een uitstekend overzicht van de zgn. "klassieke", "symbolische", of "op regels gebaseerde" AI; als je leest wat er in de jaren voor 1985 allemaal is gedaan en bereikt, begin je je toch af te vragen of deze tak van AI niet te veel is ondergesneeuwd door de bovengenoemde nieuwere technieken (die vaak in regelrechte hypes ontaardden). Enfin, kijkt U zelf maar, in The Computer Museum Report, klikken op Volume 20 (Summer/Fall 1987) om te downloaden of met een documentviewer te bekijken.
(GV 15 april 2012)

GV 12-03-2007


Terug naar Bibliotheek-pagina