Artificiële Intelligentie gebruikersgroep (AIgg)


Hulpbronnen

De leesplank

Voorzover tijd en geld dit toelaten proberen we op de hoogte te blijven van de (populair-wetenschappelijke) literatuur over AI en aanverwante onderwerpen. De laatst gesignaleerde zaken vindt U op de nieuwspagina; op de leesplankpagina staan de oudere tips.

Links en literatuur

Op de link-pagina willen we internet-links verzamelen. Er staan reeds een aantal links en leestips op die zijn aangedragen door sprekers op onze bijeenkomsten. Daarnaast is er een pagina waarop de oude links van de maand van de nieuwspagina verzameld staan. Het is de bedoeling dat er op den duur aparte pagina's met literatuurverwijzingen en -besprekingen komen.

Een korte lijst met literatuur over neurale netwerken vindt U aan het eind van onze inleiding neurale netwerken.

Bibliotheek

De AIgg heeft zelf ook een bescheiden bibliotheek, met enige boeken, alsmede veel leesmappen met kopieën van tijdschriftartikelen. Voor een overzicht zie de bibliotheek-catalogus.

Als voorbeeld hebben we hier al de inhoudsopgave van de leesmap over fuzzy logic beschikbaar. De boeken en leesmappen kunnen door onze leden (pasje meenemen!) op de bijeenkomsten worden geleend.

GV 12-03-2007


Terug naar de AIgg thuispagina.