ArtificiŽle Intelligentie gebruikersgroep (AIgg)


Links

Links en leestips aangedragen door sprekers op onze bijeenkomsten

Slides/artikelen bij de lezing over mixture models en de self-organizing map van Sjaak Verbeek (26 april 2003):

Links bij de lezing over AI in bioinformatica van Frans Voorbraak (25 januari 2003):

Link bij de lezing over spiking neural networks van Sander Bohtť (24 juni 2000):

Marco Wiering, Regeling van verkeerslichten op basis van reinforcement learning (17 november 2001):

Rob van den Bogaard stuurde de volgende tips voor geÔnteresseerden in AI die meer van de hersenen willen weten.

Het spel - en de winnende code - bij de lezing 'Robocode' van Enno Peters is te downloaden via

Webmateriaal (software, tutorials, etc.) bij de lezing 'support vector machines' van Uwe Thissen:

Overige links

GV 26-04-2013


Terug naar Bibliotheek-pagina