ArtificiŽle Intelligentie gebruikersgroep (AIgg)


Wat is de AIgg?

De AIgg, de ArtificiŽle Intelligentie gebruikersgroep, is een van de zgn. interessegroepen van HCC, de vereniging van computergebruikers (voorheen zeer toepasselijk gewoon Hobby Computer Club geheten). Zoals de naam al aangeeft, houden wij ons bezig met artificiŽle intelligentie.

Wat is dat, ArtificiŽle Intelligentie?

ArtificiŽle Intelligentie (ook wel: kunstmatige intelligentie) probeert computers slimmer te maken. Daarbij wordt vaak met een scheef oog gekeken naar hoe mensen problemen oplossen, of naar hoe dingen functioneren in de natuur. Zo zijn er technieken ontwikkeld als neurale netwerken, expertsystemen, genetische algoritmen, fuzzy logic (vage logica), intelligent agents, en zwermintelligentie. Ze vinden een praktische toepassing o.a. bij het automatiseren en ondersteunen van waarnemings-, besturings- en beslissingstaken.

Een sterk verwant onderwerp is artificial life (AL), dat zich bezig houdt met het simuleren van complexe systemen uit de biologie, zoals evolutie, ecosystemen, of "kuddegedrag".

Wat doet de AI-gg?

Laten we eerst eens vertellen wat de AI-gg niet voor je doet. Wij zijn geen alwetende experts, die iedere willekeurige vraag op AI-gebied kunnen beantwoorden. En wie een probleem heeft dat misschien met AI kan worden opgelost, kan beter niet gaan zitten wachten tot wij dat voor hem of haar gaan doen. Om jouw kennis over AI te vergroten en eventueel problemen met behulp van AI op te lossen zul je zelf met AI aan de slag moeten gaan. Alleen op die manier leer je praktische vaardigheden aan, zullen de abstracte begrippen en methoden uit de AI concrete inhoud krijgen, wordt kennis "van horen zeggen" omgezet in eigen ervaring, en kom je er achter wat je (nog) niet weet.

Dat kost natuurlijk tijd en moeite; maar de AI-gg kan je daarbij wel behulpzaam zijn. Ons doel is de leden te stimuleren en ondersteunen bij het opdoen, en uitwisselen, van kennis en ervaring op AI-gebied. Dat kan zowel individueel gebeuren als in projektgroepen.

Het kernpunt van onze activiteiten zijn onze maandelijkse bijeenkomsten; wie maximaal profijt wil trekken van het AI-gg lidmaatschap, doet er goed aan regelmatig naar onze bijeenkomsten te komen.

Buiten de bijeenkomsten om zijn er in het verleden enkele excursies geweest, en hebben we deze website. En natuurlijk zal de meeste zelfwerkzaamheid buiten de bijeenkomsten plaatsvinden. Bovendien zijn we regelmatig aanwezig op HCC-evenementen, en stellen we af en toe CD-ROMs met public domain software samen, die we tegen een geringe vergoeding te koop aanbieden.

Hoe word je lid?

Om lid te worden van de AI-gg moet U lid zijn (of worden) van HCC, de vereniging van computergebruikers. Aanmelden voor HCC en/of de AI-gg kan via de website www.hcc.nl. U vindt daar o.a. alle lidmaatschapstarieven en de mogelijkheid om U online in te schrijven voor gebruikersgroepen.

Contact zoeken?

Heeft u vragen of opmerkingen?

Stuur een e-mail via de webmaster; u vindt het e-mailadres (met wat zelfwerkzaamheid i.v.m. spambeperking) in de "kleine lettertjes" onderaan de indexpagina. Of kom eens langs op een van onze bijeenkomsten.

GV 11-05-2017


Terug naar de
AIgg thuispagina